srg.vit77

srg.vit77

на Пикабу
поставил 433 плюса и 428 минусов
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
12К рейтинг 65 подписчиков 2599 комментариев 3 поста 1 в горячем
-47

Не клубничка

ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgUyNNIyYgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgWEJNTUAjI0BAIzIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAzTUAjIyMjQEBAI0BAQCMgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBIIyMjIyMjIyMjI0BAQEBAQCMsICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBII0AjIyMjIyMjIyNAQEBAQEAjTTIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBNQE1AIyMjIyMjIyMjIyNAQEBAQEBAICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmI0AjQCMjIyMjIyMjIyMjQEBAQEBAIzkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAzQCMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjQEBAQEAjQmkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgc00jIyMjTUIjIyMjIyMjIyMjQEAjIyNAIyMjLCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDtCSE0jIyMjI00jIyMjIyMjIyMjIyMjIyNAIyNNIzMjICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgIDJNTUJCQkhNTSMjIyMjI00jTU0jIyMjIyMjIyMjIyNNQCNCQTogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICwjTSNITUFCQkJCQiMjIyMjIyNNIyNNTSNNI00jIyMjIyMjQEAjI001ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAuQEhIQkJCQkhCI0I5TUIjIyMjQEAjQE1NTU1NTU0jTSMjIyMjIyMjIyNNIzkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgLE1CTUJNTUhISEhCaSAgIEhITSMjIyMjIyNAI0JCQk1CI00jIyMjIyMjIyMjIyNNJjsgIDpyLCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICA1TUhCQkhISEhII0IgICAgICBBR00jIyMjIyMjQEAjTUJCTU0jTU0jIyMjIyMjTU0jIyNAQCMjI0AjQkJyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgIEJIQkJCSEhIQkIjIyAgICAgICAgLDUjIyMjIyMjIyMjIyNNQkJCQiNNTSMjIyMjI01NI0BNIyNAQCMjQiMjTS4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogR01CQkJCQkJCQk0jICAgICAgICAgICBTTSMjIyMjIyMjI0AjQEAjIyNNTU1NTU0jTSNNTSMjTSMjIyMjI0JCTU1CICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICBNTU1NTU1NTU1NTUJCSEhCSEJNTUJCSCMjIyMjIyMjI0BAI0AjQCMjIyMjTU1NI00jIyNNTU1CTU0jI01NQkJCQiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiA6Ok0jI01NTU1NQkJCTUhIQUhCQkJCQk0jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI01NTU1NTSMjTSNNTU1NTUJCTU1NI0JIQkJHICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICA6aVNzMyNAIyNNTU1NTUJCQkJCQkIjTSMjIyMjIyMjQEAjIyMjTU1NQkJCQkJNTU1NI01NTU1CQkJCTUJISEhIQiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgLGlpU2lpaVNpaUFAIyNATU1NTU1NTSMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyNNTU1NTU1NQkJNTU1NTU1CQkhIQk1CQkJISEggICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICA6cjssLHJzaWk1U3M7ICAgOnJTM2gjI0AjTSMjI00jI01NTU1NTU1NQkJCQkJCTUJCTUJISEhBSEhCTUJCSEFBICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgIC4uIC4uLjppU1NTaWksICAgICAgM0JNSEBHQCZNIyNNQkJCTU1CQk1CQkhCQkJCQkhISEhBQUFIQk1CQkhIQSwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgIC4uICw7cjtzU2lyaVNTaTouICA7LE0zI2gjSCNBSCNoOTMzWDlHQiNCQkJIQkJISEFISEhBRyZoJkJNQkJCQkhHICAgICAgICAgICAuIC47OyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAsO2lpaWlzO3JpU2lzOiw6cmlyNUcjMlhHI0JHMzM5OTNYWDMzWCZNSEJCQiZYMzNYMzIzMjJoTU1CQkhCQSAgICAgICAgICAgOnJyOjsuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgIC47cjs6LiAgIHM1czouLi47c0Fzcjs5WDkmOTJYWDMzOTMzWFgzMzMzOTNYMzNYWDMzWDIyJkBCQkJISEFTLDssLCAgICAgLjo7cnNzczs7ciAgICAgICAgICAgIHJyOjo7c3IsIA0KICAgICAgICAuOjs7LCAuICAgaTVTaXIuLixpc1NzLHI1JjMzWDMzaDNYOTlYWFhYMzNYMzkzMzM5aDkzWEFzTUJISEhCSCAgOjo7ICAgICAgICAgOmlpaXM6cywgICAgICAgICAgOnNpc3JpaXMNCiAgICAgICAgICw6c2lyLiAuOnJzNTU1U3NpU1Npc3Jzc2lTOTk5WDloOVhYM2gzR0c5MzMzMzNoaDk5MzNpIE1CQkhIQkggICAgO2lzOiAgICAgICAuaVNTU1NpaXMuICAgICAgICAgIDpyaWlpDQogICAgICAgICAgLmlTaTs6czU1NTIyMjJTcnJyOiw7c3M6LkFHaDMzOTMzM2hIQkJCIzMzOTloOTlHaDNoICAsQkJCSEhISCAgICAsO3Jyc2kuIDppOnNTUzVTU1NpaWlTOiAgICAgO3I6Oy46aQ0KLC4uLi4uLDs6LCw7cnJpaWlpU2lpaVNTUzpyc3I6LCwuLCw6QkhISEhISEhISEhISEhIQkczM0czM2g5SCAgIE1CQkJISE1BOy46Ojpyc2lzcnJyaVM1U1M1NTVTNTVTU3I6IC46Ojo6cjsgO2kNCjo7Oiw7cmlzaVNTaWlpc3NzaWlzcnJycnNpU2lzc3M7Ojo6O01CQkJISEhISEhISEhISEhCSEhISEhIQmlyaXNzTUJCSEhISDtzc3NpaWlpaWlTUzU1U1M1NTU1U1NTNTVTU2lzaXNzcnJyc1NTDQo7Ozs6Ojo6OztycmlzU2lpaWlpU1NpaWlzc3NzcnNzc2lycnJNQkJCSEhISEhISEhISEhISEFIQUhISDJpU1NTU2lCSEhIQkFBaWlTU1M1NVM1NTUyNTU1MjIyMjIyNTI1NTU1U1NTU1M1NTUyNQ0KOztyOjo6Ozs6Ojo7c3Nzc3NycnNzc3Nzcjs6Ojo7OjosOjpTQkJCQkFISEhISEhISEhISEhIQUhISEIuLiw6OzosQkJISEhIQU0sOjtpU2lpaWlTNVM1NTIyMjU1UzU1NTU1NVNTU1M1NTU1NTUNCnJzaXNycjs7O3JyOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7cnJzcnNyTUJISEhBSEhISEhISEhISEhISEhIQkImLC4uOjs7OzJCSEhISEhNTSAuLDo6LCw6c3Jyc3Nzc3Nzc3Nzc3NzaWlpaVNTU2lpaWlpDQpycnJycnJycnJycnJycnJycnJycnI7cnJycnJyc3Nzc3NpSEJIQkhBSEhISEhISEhISEJCQkJISEJNLCw7OztyOzs7SEJIQkJCSEJCIC4uLi4uLi4uLi4sO3NzaWlpc3NpaWlTU1NTU1NTU1NTUw0Kc3NycnJycnJycnJycnJycnJycnJycnJycnJycnJyOyxyaEJCSEhISEhIQkJISEhISEhCQkJCQkJCQjtyOzs7Ojo6LCxCTU1NTUJCQk0uLi4sLDosLi4uLi5yaWlpaWlpaWlpaVNpaWlpaWlTU2kNCnNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3JycnI7R0JISEhISEhISEhIQkJCQkJCQkJCQkJCTVhycnJycjs7OztyO0gjTU1NTUJNMyw6Ojo6OiwsLDo6OjtzaWlpaVNTU1NTU1NTU1NTU1NTDQpzc2lzaXNzc3Nzc3NzaXNpaXNzc3Nzc3Nzc3Nzc3M7QkJCSEhISEhISEhISEhISEhISEhIQkhCQk1ycnI7cnJycjs7O3I7TU1CI00jIyMsOzo7cnI7Ozs6Ojo6Ojo6OjtpaWlTaWlTU1NpU1NTNQ0KU1NTU1NTU1NTU1NTaVNTU2lTaWlpaWlpaWlpaWlpQkJISEhISEhISEhISEhCQkhCQkJCQkJCQkJNO3Jyc3NycnJycnJycjtTTSMjIyMjQjs7Ozs7Ojo6Ojo6Ojo6OiwsOjo6Oiw6aWlzc3NzcnMNCjs7OztycnJycjs7Ozs7cjs7cjs7Ozs7Ozs7cjs7SEhCSEJISEhISEhISEhIQkJIQkJCQkJCQkJCQjs6Ojs7Ojo6Ojo6Ojo6OmkjQE1AIyM7LDo6Ojo6Ojo6Ozs6Ojo7Ozs7Ozs7Ozs7Ozo7cnJyDQo6Ojo6Ojo7Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OiwsOjosLCw7aEFISEhISEhISEhISEhISEhIQkJCQkJCQkJISEI1OiwsLiwsLCwsLCwsIDouOiNNIyMjIywsOi4sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw6LCw6LA0KLDosLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw6OiwsLCwuOiZISEhISEhISEhISEJCSEhCQkJCQkJCQkJCQkhCaCAgICAuLi4uLi4uLiwuLC4gIyMjI0BYLi4uLi4sLiwsLi4sLCwuLC4uLi4uLi4uLCwsOjoNCiwsLC4uLiwuLCwuLC4sLi4uLi4uLi4sLi4uLiZBSEJISEJCSEhIQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkEgICAgICAgICAgIC4gIC4uICAzTSNCIy4sLi4uICwuLi4uLiAgLi4uLi4uLi4uLC4uLi4sDQouLi4gLi4uLi4uLiAuIC4uICAuIC4uLi4uLkJISEJISEhISEhIQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkhHICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAjTSMjQiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgLiAgIA0KICAuLi4uIC4uICAuIC4gLi4gICAgICAgICA5OTk5aEFIQkJCQkhIQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkhCRyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIE0jI01pICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDJBM1g5M1g5MzNYWFhYaEJCTUJCQkJCQk1CQkJCQkJCQjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgQk1CTSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgIC4gICAgICAgICAgICAgIDNyQUJCSEgzWDloMzM5OWgmaFgzMzk5WFgzOTNYMzMzaEdzICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBNQiNNICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAuICAgICAgICAgLi4gICAgICAgICwgM0hCQkJCQkJNaDk5OUc5WDMzRyZHaCYmR2g5M2hoaEdHaTU1WCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgSE1CI0ggICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBYOjUmQkJCQkhCQkJCR0doOVg5MzMzJlhoJkc5OUJCQk1NQixoICAgICAzUyAgICAgICAgICAgICAgICNCTU1COS4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA1SEJCQkJIQkhCQkJCRzk5MzNoRzloWEFCQkJCQkJCTUIuU2hpICAgICAgIDtTICAgICAgICAgICA5QkJCQkhCLCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgU0hISEhCQkJCQkJCSE1IOWg5aDloQUJNQkJCQkJCQkJIOzMgNSAgICAgICAgICAgIHNpICAgICAgIEdCTUhCSEcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDJISEhIQkJCQkJCQkJITU1NSEFITUJISEJCQkJCQkJCSFM6LiAuICAgICAgICAgICAgICAgIGksciAmIztISEhpICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBYSEFISEhCQkJCQkJCQkIjICBNTUJCQkJCQkJCQkJCQkhNMyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmSEJCQkJBciAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgM0JBSEhCQkJCQkJCQk1NTXIgI01CQkJCQkJCQkJCQkJIQlggICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxNSEhISCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDlHSEhIQkJCQkJCQkJNTSNHICNNTUJCQkJCQkJCQkJCSDMuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGkmICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA1OkFISEhCQkJCQkJCTU1NQSBNTU1CQkJCQkJCQkJCSEE7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgUyBISEJCQkJCQkJCTU1NTUEgTU1NQkJCQkJCQkJCQkhBICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDIgJkFIQkJCQkJCQkJNTU1oICNNTUJCQkJCQkJCQkJIQSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxoIGlBSEJCQkJCQkJCTU0jOSBNI01CQkJCQkJCQkJISEEgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgMyAgOUhCQkJCQkJNTU1NTTkgI01NQkJCQkJCQkJCQkhBICAgICAgICAgICAgLi4gLi4uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgLjs6ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC5BQkJCQkJCQk1NTU05ICNNTUJCQkJCQkJCSEhBaSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQouLDo6LCwgICAuLiAgICAgICAgICAgICAgICAgSEJCQkJCQkJNTU1NOSAjTUJCQkJCQkJCQkhIQSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsOjs7LiAgICAgICAgIA0KLCwuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZCQkJCQkJNTU1NTUEgI01CQkJCQkJCQkJCSEEgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLDs7LCAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgLi4uICAgICAgLC4gICBYSEJCQkJCTU1NTU1IICNNQkJCQkJCQkJIQkhHICAuLDpyOyAgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLEhCQkJCQk1NTU1NTSBNTUJCQkJCQkJCQkhIaSAgICAgICAgLjo7Li4uOnJpaVMyWGk7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmQkJCQkJNTU1NI00gTU1CQkJCQkJCQkJIQSAgICAgLi4gICAgICAgLiAgLiAgICAgICAgOiwuOjouLi4uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJkJCQkJNTU1NTU0jIE1NTU1NQkJCQkJCQSYgLDouICAgICAgLi4uICwuICAgICAgICAgICAgLDo6Li4gICAgICAsICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlIQkJCTU1NTU1NIyBNTU1NTUJCQkJCSEg7ICAgICAgICAgICAuLiAgICAgICAgLi4uLiwuICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgSEJCQkJNTU1NTU0gTU1NTU1NQkJCQkhHIDo7LCAgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiwgIDo7OywgICAgICAgICAuICAgICAgICAgICAgIEhCQkJCTU1NTSMjICNNTU1NTU1NQkJCciAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogLi4uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBIQkJCQk1NTU0jQiBAQk1NTU1NQkJCSCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KLi4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgSEJCQk1NTU1NQjMgJk1NTU1NTUJCQkggICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEhCQkJCTU1NTUJpIC4jTU1NTU1NQkJIICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4uICAgICAgICAgDQogLi4uICAgIC4sLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBISEJCQk1NTU1CIC4gJk1NQk1NQkJCSCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgIC4uLi4uICAgICAgLi4gICAgIA0KaXIsICAgICAuLC4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgSEJCQkJCTU1NSCAgIDtCTU1NTUJCQkggICAgICAgICAgICAgICAuLi4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4uLi4sLi4uLi4uLiAuLi4uICANCiAgIC4uLiAgICAgIC4sLi4uLi4uICAgICAgICAgaUhCQk1NQk1NTTsgICAgI01NQkJCQkJCUyAsLi4gICAgICAgICAuLiw6OiAgICAgICAgICAuLiwsLCwuLCwsLi4sLC4uLiwsLC4uLi4uLiwsDQouICAgICAgICAgICAgLi4gICAgICAgICAgICAgIEFISEJCTUJNTUggIDouIEhNTUJNTUJCSEFYLiAgLiwsLiwuICAgIC4gICAgICAgLiAgIC4sOjo6LC4uLC4uIC4uLiAgLiAgIC4uICAgICAgIA0KOnM6LiAgICAgICAgICAgIC4gLi4gLi4gICAgICBBSEhCQk1NTUImLjosLC47I0JNTU1CQkhCQS4gLjo7OzouICAgICAgICAgICAuLi4uLi4uLiAgICAgLi4gICAgICAgLi4uLiAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgLi4uLiAgICAgICAgICAuLi45SEhIQkJCQk1CMi4sOiwuIGhNTU1CQkJCSEgmICwuLiAuICAgICAsOywuIC4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4gIC4gIC4gDQogICAgICAgIC4gICAgICAgIC4sLiwsLCAgIC4uQUhIQkJCQk1NQnIuICAgICA6TUJCQkJCQkhBJi4gICAgICAgIC4uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4uLiAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAuICAgIC4uICAgICAgICAgICAgIEhISEJCQkJNTUFzLCwuLiAgIEJCQkJCQkJBQUEzICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBBSEhCQkJCTU1BciAgICAgICBITUJCQkJCSEFIQSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgQUFIQkJCQkJNQnMgICAgICAgSEJCQkJCQkhIQkEgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEhBQkJCQkJNQkg7ICAgICAsLkFCTUJCQkJISEhBICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4uIC4uLCwNCiAgICAgICAgICAgICAgIC4uICAgICAgICAgICBCSEhCQkJCQkJBICAgICAgICByQk1NQkJCSEFIRyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAgICw6czVTaTssLDtyclM1DQogICAgICAgIC4uLiw6LiAuLC4uICAgICAuLiAuSEhIQkJCQk1CMyAgICAuLiAgIEhNTU1CQkJISGggICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiw6LCwsczVzczs6O2lTU2lyLCw7cg0KICAgICAgICAgICAuLi4uICAuICAuLi4gLi4gLkdISEJCQkJCQlMgIC4uICAgIC5CTU1NQkJIQUI5ICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuICAuLiw6O2lzcjtpaXM7O3Jycjs6c3Jyc2k7OzsNCiAgIC4gICAgIC4gICAgIC4uICAgLi4uLiAsICBpQkJCQkJCTUIuICAsOywuICAgaEJNTUJISEFCWCAgICAgICAgLiAgICAgICAuLiwsLC4uOjs7Ozo6LCwsLi4sLixzOjosLHNzczo7Oyw6OjosDQo6Li4sLCwsOiwgIC46Ozs7Ojs7OjosLC4sOiwsO0hISEJCQk1CcnNyc3Nzczs6LjtNTU1CQkhISDU7OiwuICAsOztyOjpyaWlpaXIsLiw6LC4gICAgLiwuLi4sOiwsLCw7LC4uLiwsLiwsLC4uLA0KcnIsLiAgLiw6LCwuLiwuICAuLCwsLiwsLC4sOixISEJCQkJCQi4gICAgLDosLCw7Qk1CQkJISEJzO3Npc3Jzc3NzaWlTaXJyc3M7Li4sLC4gIC4gLi4gICAgIC4uLi4gLiAgIC4uIC4uICAuICANCiwgLDosLi4sLCwuLiAuICAgLiwsLiwgICAuLi4uSEhCQkJCTSYuICAgICAgICAuO0FCQkJCSEJCcnI6O3NpaWlzc3NzaXM7Oi4uLCwsLC4gLi4uLi4uICAsLCAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQouLi4uICAgICAgLi4uICAuLiAuLC4uICwgLi4gLjJBQkJCQk01ICAgIC4uLi4gLiBzTUJCQkJCSC4sOnJyOiwsLDosLiAgLi4uLi4uLi4gLi4sLCwsLi4uLi4uIC4uLi4uICAgLiAuLC4uLC4gIA0KICAgICwuLi4uLiwgICAgLCwsOjo6Ojtyc3M7O3NyQUJCQkJNaSw6OzouICAgICAgIEhNQkJISCYgICAgICAgICAgICAgIC4uLiAgICAuLi4gIC4uLi4uLiAuIC4uLiAuIC4sLiAuLiAgICAgICANCiAgICAgLjo7OywsLi4uLC4gIC4uLC4gLi4gICAgIEFCQkJCTTogICAgLHJzOjosICBHTUJCQkg1ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAuLi4uICAgICAuLi4uLi4uLi4uLi4uICAgICAgICAgDQouICAuLi4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBoQkJCQkI6LiAuLiAgLiAgIC4uM01CQkJIOy4gIC4gLi4uICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAuLi4uLi4uICAgICAuICAgICAgIA0KLiAgICAgICAgLi4sOjosLi4uLi4sOi4uLiAuLi4uc0hCQkJCaSwuICAgICAgICAgIFhCTUJCSC4uLiwuLiAgICAgLi4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi4uLiAgICAgICAgIC4gICAgLi4gICANCiAgICAgIC4uLi4uLiwuLiAgLiAuICAuLi4uLiAgLixIQkJCQmguLi4sO3JyOzo7OiAmTU1CSEJYICAgICAuICAgICAgLiwuLi4gIC4uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLiAgICAgICAgLi4uDQouLiAuLi4uLiwsLC4gIC4uLiw7Oiw6OywsICAuLiAsSEJCQkJNICAgICAgICAuICA7QkJCTUJIMzsgICAuICAuLiAuICAgICAgICAgICAgIC4uLiAgICAgIC4uLnI7IC4gICAgICAgICAgICAgIA0KLiwuOjtzNTU1czssOjo6LCw6Oiw7cmk7c2k7O3M7NUhCQkJCQiAgIC46OiwuLCwuQUJNTUJCQkEmLiw7OiwgLC4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICw6Oy4gICAuLCAgICANCjssLC4gICwsOzo6OnI6Oiwscjo7czVzcnNTWDVpMkFCTUJCQk1ycywuOi4uIC4uc01CTUJCTUJoNXIuLiAsICAgLiAgICAgICAgICAgIC4uICAgICAgICAgICAgLi4uLi4uICAgICAgLiwgICAgDQoscnJyc3Jycjs6LDs7OnJYU1Npc3NzczI1MjloO3NHSEJIQk1IMjo6ICAgOzpyOjozSEhCSEhBM2k7OnJyLCAuLiAgICAgICAgICAgICAuLi4gICAuICAgICAgIC4uLi4uLCwsLi4gICAgICAgIA0KO1M1Oy4gLi4sLiwuOjtyLCwsLDo7LCwsLjs6LHJzczNHSEJNTTlpcjpzLCwsIC4uclhBJiZBR3MuICAsOnJyczs6LiAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLiwsLiAgLCwNCiw6OnI7OiwsLDo7LCwgci4gLCwsLC4sOztpOjsyNTtoaEcmR1hycjs7czs6Ojo1UzNoJjMyNVg6Oy4uLiAuICAgICAgICAuLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi4uLiwuLi4uICAuLi4gLiAgDQppNWksLDosOjo6LC4sOiw6LDtyOzo7Oy4sOi5yOzppWGhoOTNTOyAgLjs7OywsLDtTMmhHJmgzLC4uLi4uICAgICAgICAuLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgICAgICAgLiAgIA0KOjVpIC4sLiw6OlNzOywsLC4sO3IsOy4sLHIsOjJTaEdzMmk1aTI1aSwuOjpzciwsOzUyOWhoMzosLi4gLi4gIC4gLi4sLi4uLiAgICAgICAgICAgICAuLiAgICAgIC4uLiwgICAgICAgLiAgLi4NCnI6Lixyczo7aXJTUzo7LDosLiwsLC4sczs7OywuO2hYWDMyWGlzc3M6LDosLi4uLixzU1hYaDk5Oi4gLi4gLi4uLi4uLi4uLi4uLixyNVM6Ojo6LiwuLCwuLDo7OiwuICAgICAuICAuICAgICAuDQosOnM7LDosLDs7ciw7Oiw7Ljs6OjtyLDssLjpyNVMyaTUzOTJycnNpOy4uIC46Ojs7aVhoJjJTc2kyOi4sIC4sLi4uLi4uICAsLC4uICAuLiwuLiwsLi4uLiAuLiwsLC4gLi4gICAgICAsIC4uLA0KcmlyOiwsOjo7OzouOi46LiwsLCwsLDosOiw6OnI1UzI5OSZpOi46aXIsLC4sO1NYWDNYMjlpc1g7Li4uLi4uLiAuLiwuLi4uLi4uLC4uLCAgIC4uLiw6OzosLDouICAuIC4gICAuLi4uLiAgLi4NCjosOjo7OzssLDo6LCw7MlNpOjo6OjpyO3JzaVNzLnJYOXM7OzU7Ozs7OjouLDpycjosRzMzM2hyOi5zOi4sLiAuLi4sLi4gIC4uICAgLi4gLi4uLiAsOjo7OiwsLCwsICAgLiAgICAuLjssLiAgDQosOiw7LCwsOzosLCw6Uzs6LCwsLC4scnI7Oiw7OjI5aDJTLi4uc3M6LCw6LCwsOjo6OmkzNVguaTo6LC4uLi4uLiwuLiAuIC4uOzo6Oi4gIC4uLiAuIC4gLiwuICwsLi4uLi4sICwsLCwsOjo6LA0KOjo6LDtyOjosOiwsLDs6LCwsLiwsLDosOi46Ojs1M3M1NTMzOzs6LDpyOjpyOjs7c2lTaEczM1hTOzssLC4sOi4gLi4sLC4gIC4gLi4gLi4uLi4gICAgICAuLi4uLiwsLCwsLiAuLi4gICAgLi4NCjo7OiwsLDosLCwsOiwsLDo7LDo6LDo6OjtyOjosOjVYOTU1c3I7cjosOi47aVM1MzNYaXNTNTVTMzMzWDUuLiwsLDo7Ojtycjtycjs6Oi4sLiAgLi4uICAgLiAuLi4uLiwsLi4uLC4uLCwsLDo6DQosLDosLCwsLC4sLCwsLDosLC4sO3NyOlNyOjo6OixpNTU1czU7Ozs1czkzM3JzOywgcmlpRzUycjszMzk5OTNpOjs7cjo7UzUyU2k1MjI1U3I7OzosLC4gLi4sLi4uLiw7cjosLiwuIC4sLiAuLg0KcjosLCwsOiwsLCw6Oiw6Ojo7Ojo6Ozs7aTs7LCxpaTJYMzkzM1hzcjo7cnI1MmlzaTUzNTU1aXIuLi4uLHJTNTMyWHM6Ojs6OiwuLDtyc2lyc3JyOzosOiwsLi46Oyw6Oi4uLiw6LC4uIC4uLC4=

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!