Swami Sarvalokanandaji with the devotees of Ramakrishna Society Vedanta Centre, Moscow

Swami Sarvalokanandaji with the devotees of Ramakrishna Society Vedanta Centre, Moscow Адвайта, Общество, Миссия, Индуизм
Swami Sarvalokanandaji with the devotees of Ramakrishna Society Vedanta Centre, Moscow Адвайта, Общество, Миссия, Индуизм

23.05.2024