Бунт против бунта

https://pikabu.ru/story/rasskazyi_vakhtera_obshchezhitiya_ch...
Бунт против бунта Бунт?, Бунт