А с чем ваш торт?!))

к посту http://pikabu.ru/story/_3272308
А с чем ваш торт?!)) к посту <a href="http://pikabu.ru/story/odin_tort_dostali_iz_korobki_drugoy_quottortquot_zalez_3272308">http://pikabu.ru/story/_3272308</a>