510

Как выжить во время чумы: советы средневековых врачей

Некоторое время назад я выкладывал выдержки из трактата неизвестного чешского францисканца, составленного на рубеже XIV и XV веков, советующие, как лечить умопомешательство, отёк лона от чрезмерного блуда, подагру и женскую тучность.


Повестка дня заставляет перейти к более актуальным советам. Чуме посвящены две главы, во многом перекрывающиеся, поэтому я перевожу только одну из них.


--

Во-первых, избегай тех городов, где есть чума, поскольку этот ядовитый воздух портит в человеке чистую кровь и вредит сердцу, как одна больная овца заражает других, так и чумной другим вредит.


Во-вторых, пока есть чума, дважды или трижды в неделю, когда идёшь спать, напусти свою комнату дымом, положив на жаровню полынь, можжевельник, дрова, лавровый лист. Закрой комнату, набери дыма в рот и нос, закрыв глаза. И с утра сделай для пота следующее: принимай с утра и вечером семь или девять ягод можжевельника, натерев лаврового листа себе в питьё.


В-третьих, из комнаты не выходи, пока не съешь тост, смоченный в уксусе или в вине, или семь ягод можжевельника.


В-четвёртых, не ходи голодным, долго или много не постись. Первое блюдо пусть всегда будет с уксусом, поскольку это отгоняет яд от сердца. Питьё должно быть чистым, не слишком крепким. Всегда будь сыт, но сверх меры не ешь и не пей, чтобы плохой воздух не мог в тебя войти. Избегай любой острой еды, то же относится и к питью.


В-пятых, избегай всех общественных бань в общественных местах, где есть чумные, но со здоровыми можешь находиться в спокойствии.


В-шестых, пока длится чума, всегда будь весел, а если говорят о смерти, делай вид, что этого не слышишь.


В-седьмых, всегда держи в руке какие-нибудь пряности и нюхай его. Съешь мускус в яблоке, два или четыре грецких ореха. Или, натерев руты, или, взяв шалфея и несколько лавровых ягод, тёртого имбиря, выпей с хорошим вином, и будешь с божьей помощью в безопасности.


Если же чувствуешь у себя бубон или симптомы бубона, как то головная боль или острая боль в горле, под мышкой или на бедре, всегда принимай пилюли, которые называют чумными, с горячим вином, или анис, или тёртый лавровый лист.


Если же чувствуешь боль, которая появилась внезапно, то сразу, как только сможешь, пока не прошёл день или двадцать четыре часа, вели пускать себе кровь из главной жилы, которая находится между большим и указательным пальцами на той руке, с которой стороны находится бубон. Если под мышкой, то из той руки, где находится бубон, пусти жилой. Если ты до этого не пускал кровь из локтевых жил, то пусти из сердечной жилы, которая находится между мизинцем и безымянным пальцем. Если бубон в паху, то, вложив руку и ногу в тёплую воду, пусти кровь из большой подкожной вены ноги, которая находится под членом. А после кровопускания сразу принимай лекарство, разогрев трюфель или растерев можжевельник, или лавровый лист с горячим вином выпив, ляг, но не спи, чтобы как следует попотеть, а когда пропотеешь, то тогда с божьей помощью тебе ничего не будет.


Избегай работать слишком много, и всегда избегай ходьбы и супружеских обязанностей, пока длится чума. Это те семь вещей, от которых всё здоровье зависит. Взято из врачебных книг и кратко пересказано. А если бы кто-то с этим спорил, то спорил бы с Авиценной, Гиппократом и Галеном. Аминь.


Цитирую по изданию Černá A. Staročeské knihy lékařské. Brno, 2006.

Как выжить во время чумы: советы средневековых врачей История науки, История медицины, Средневековье, Чешский язык, Медицина, Длиннопост

Оригинальный текст:


Najprvé aby se varoval těch miest, kdež mor jest, nebo to povětřie jedovaté kazí čistu krev v člověku i raní srdce, jako jedna ovce nemocná jiné kazí, též hlízovatý jiné raní.


Druhé, dokudž mor jest, zachovávaj dvakrát nebo třikrát do téhodne, kdy jdeš spát, komoru svú nadýmíš, na kuthanu vlože pelyněk, jalovec, dřievie, bobek, zavra komoru, přijmi dým v ústa i v nos, zavra oči. A též zítra učiň pro pot, požívaj zítra a večer sedm neb devět zrn jalovce, natra bobku sobě v pitie.


Třetie, z komory nevychoď, až topeničku, omoče v uocet neb u víno, snieš, neb jalovce sedm zrn.


Čtvrté, nebuď lačen, ani se dlúho, ani mnoho posť. Prvnie krmě vždy buď octová, neb jed od srdce pudí, pitie čistá, nepřieliš silná, vždy buď pln, ale přes mieru ani pí, ani jez, ať povětřie zlé nemuož v tě vstúpiti. Všech krmí, ješto velmi pálé, varuj se, též i pitie.

Páté, varuj se všech obecných lázeň v ta miesta obecná, kdež sú hlízovatí, ale <s> sdravými rád přebývaj v pokoji svém.


Šesté, dokudž trvá mor, vždy buď vesel, a což pravie o smrti, čiň se toho neslyše.

Sedmé, vždy něco drž v ruce, jakožto kořenie, a vonějž k němu. Nebo pižmo v jablku, ořechy dva neb čtyři vlaská sněz, nebo rútu zetra, anebo vezma šalvěje a zrn několik bobkových, třeného zázvora píž v dobrém víně, a budeš bezpečen s boží pomocí.


Pakli čiješ v sobé hlízu aneb znamenie hlízy, jako jest bolest hlavnie nebo klánie na hrdle, pod paždí neb na stehně, vždy přijímaj pilule, ješto slovu morné, s vínem horkým, nebo anéz nebo bobek třený.


Pakli čiješ bolest, ana vyskočila, tehdy ihned, jakž najspieše móžeš, doněvadž den nenie nebo čtyřmezcietma hodin, kaž sobie púštěti krev z žíly hlavnie, ješto jest mezi palcem a prvním prstem na té ruce, s které strany jest hlíza. Pakli pod paží, tehdy z té ruky, jako jest hlíza, pusť z žil. A pakli jsi nepúštěl dřieve z žil loketních, ale púštěj z srdečné žíly, ješto jest mezi najmenšiem prstem a druhým podlé něho. Pakli na lóně, tehdy z té žíly pusť krev, z panenské žíly, která jest pod článkem, vlože ruku i nohu v teplú vodu, když chceš púštěti. A po tom púštění ihned přijímaj dryák, nebo lanýž rozhorče, nebo jalovec rozetra, nebo bobek s horkým vínem vypije, polož se, nespiž, až se vypotíš dobře, a když se vypotíš, tehdyť s boží pomocí nic nebude.


Přielišného se diela varuj a chuoze vždy varuj i děl manželských ten čas, dokud mor trvá. Toť jest těch sedm věcí, na nichž všecko zdravie leží. A jest vybráno ze všech knih lékařských krátkými slovy. A ktož by proti tomu mluvil, ten by mluvil proti mistrovi Avicenovi, Ipokrasovi a Galienovi. Amen.

Найдены дубликаты

Наука | Научпоп

5.6K поста64.4K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.


Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.


Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.


Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.

Подробнее
+36

А если бы кто-то с этим спорил, то спорил бы с Авиценной, Гиппократом и Галеном. Аминь.

Вот это теперь я буду всегда добавлять к своим самым спорным и противоречивым умозаключениям.
Ни к чему не обязывает, но весу словам прибавляет.

раскрыть ветку 17
+24

Ты просто смотришь на это с точки зрения, что предлагать будут более действенные методы борьбы с заразой, а проклятые мракобесы не захотят принимать ничего нового и специально будут давить авторитетом древних врачей. А на самом деле в 99% случаев обыватели предлагали ещё более лютую и опасную херню (что они, впрочем, и сейчас делают, называя это народной медициной), а доказательной медицины в те времена ещё не придумали, поэтому парировать такие выпады иначе, чем авторитетом, не особо получалось.

раскрыть ветку 15
+1

ВОЗ нервно курит в сторонке.

+68

напоминает рецепты из соцсетей, и им следуют же

раскрыть ветку 18
+82
Да некоторые вполне рабочие советы - особенно про "нехер соваться в зараженные города"
раскрыть ветку 16
+4
Иллюстрация к комментарию
+18
пусти кровь из большой подкожной вены ноги, которая находится под членом.

Нет члена  - нет лечения.

раскрыть ветку 5
+9

Нет члена – засунь член и не вынимая, начинай лечение.

А если бы кто-то с этим спорил, то спорил бы с Авиценной, Гиппократом и Галеном. Аминь.

раскрыть ветку 3
-2
Это ещё полбеды... но там получается, что есть ещё и нога НАД членом!
Интересно - как такие муданты выглядят?..
+10
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
+9
Трюфель,вино? Советы для богатых.
раскрыть ветку 6
+10

ну явно не для простолюдинов, которые и читать то не все умели

+15

Вино, для богатых? Мерзкие богачи, что они завтра себе позволят, сыр?

+1

А медицина всегда была далеко не всем по карману.)

-2

Там ещё что-то про рута было. Советы для линуксоидов?

раскрыть ветку 2
+16
В-пятых, избегай всех общественных бань в общественных местах, где есть чумные, но со здоровыми можешь находиться в спокойствии.

Адептам секты немытой Европы на заметку.

раскрыть ветку 2
+10

Советы для похудания в прошлом посте тоже некоторым разорвали шаблон.

0

Ну в России не сразу поняли что общественный бани разносят чуму.

+7

Доказательная медицина появилась сильно позже. Как указано в последней строчке - это мнение авторитетов тех времен.

ещё комментарии
+4
Как выжить во время чумы: советы средневековых врачей
Иллюстрация к комментарию
+2
Интересно, какие советы могли бы дать современные врачи в тех условиях
+2

"Главным рецептом для спасения от чумы стало, по выражению итальянского гуманиста Марсилио Фичино, cito, longe, tarde, т. е. бежать от зараженных мест как можно быстрее, дальше и возвращаться позже."


Кто-то, видимо, принял это как всеобъемлющее руководство к действию.

раскрыть ветку 2
+3

вот только чумные тоже побегут.

раскрыть ветку 1
+1

Пожалуй приму три совета: избегай людей,  много не работай и кушай хлеб с винишком.

+1

Keep calm and drink wine, если коротко обобщить.

+1
"лечение опускания лона от чрезмерного блуда" офигеть...
раскрыть ветку 6
+9

Не опускания. Отекания.

раскрыть ветку 5
0
Бубон! 😅
0

а вот советы, когда уже появился бубон - они хоть чуть-чуть действовали?
А какой процент смертности был после появления бубонов?
Просто, нельзя же рекомендовать что-то, что вообще никогда не работает.

раскрыть ветку 16
+2

Ещё как можно. Там половина трактата - заведомо нерабочие советы. Почти все болезни лечились кровопусканием, например. Или вот средство от подагры из предыдущего поста:

Возьми лягушек с места, где замачивают коноплю, столько, сколько хочешь, причём живыми. Возьми также олений жир, вложи то и другое в новый горшок и поставь в горячую печь, чтобы всё это вместе растопилось. Горшок накрой как следует крышкой и облепи хорошенько глиной, чтобы наружу ничего не выходило. А потом возьми эту мазь и мажь ею больного, и он излечится.
раскрыть ветку 14
0

Ещё как можно. Можно даже то, что убивает пациентов быстрее. Например вытирать в бубоны толчёный изумруд.

Это топовый метод, так сказать. Для богатых.

А вообще читал, что вскрытие бубонов с последующей их обработкой облегчало состояние. Но учитывая что в средние века были проблемы с чистотой и обработкой ран, не уверен что это сильно помогало.

0

Если откинуть абзацы с лечением вполне адекватные советы.

-4
Мда....
окурить дом травами еще куда ни шло....
но можжевельник жрать. Он вроде ядовитый, не???
а лаврушка вызывает кровотечение. В старину считалось абортивным средством.....
раскрыть ветку 10
+14

можжевельник ядовитый? О_О  ягоды можжевельника в магазине продаются в качестве приправы, добавляют при готовке мяса.

раскрыть ветку 4
+14

По сравнению с некоторыми другими советами того времени, это ещё ничего. Вот так рекомендуется лечить умопомешательство:

Вот что ещё тебе следует знать: взяв чёрную курицу, разорви её по хребту, надень ему на голову и на лоб, это ему очень поможет. Но сначала ему нужно обрить голову.
раскрыть ветку 2
0

Можжевельник - антисептик, богат витаминами. Грамотный совет.

0

Пиздопративный на вкус, но неядовитый.

-1
а я , оказывается, знаю чешский.
Похожие посты
182

Тайна родильной горячки

Тайна родильной горячки История медицины, Длиннопост, Роды, Медицина, История открытий
Показать полностью
368

Амбруаз Паре — Отец хирургии

Амбруаз Паре — Отец хирургии История, Хирургия, Медицина, Средневековье, ДлиннопостАмбруаз Паре — Отец хирургии История, Хирургия, Медицина, Средневековье, Длиннопост
Показать полностью 1
72

Как появились современные медицинские перчатки

Как появились современные медицинские перчатки Медицинские перчатки, Перчатки, Маска, Медицинские маски, История, Медицина, История медицины, Антисептик, Длиннопост
Как появились современные медицинские перчатки Медицинские перчатки, Перчатки, Маска, Медицинские маски, История, Медицина, История медицины, Антисептик, Длиннопост
Как появились современные медицинские перчатки Медицинские перчатки, Перчатки, Маска, Медицинские маски, История, Медицина, История медицины, Антисептик, Длиннопост
Как появились современные медицинские перчатки Медицинские перчатки, Перчатки, Маска, Медицинские маски, История, Медицина, История медицины, Антисептик, Длиннопост
Показать полностью 3
114

Искусственный хрусталик и Святослав Фёдоров: при чём тут авиация?

Искусственный хрусталик и Святослав Фёдоров: при чём тут авиация? Медицина, История медицины, Катаракта, Офтальмология, Плохое зрение, Операция, Длиннопост
Показать полностью 1
527

Бактерия чудес и медицинские маски

Показать полностью
1607

Доктор Хаус не сравнится с доктором Боткиным

Доктор Хаус не сравнится с доктором Боткиным Наука, Медицина, История медицины, Инфекция, Сергей Боткин, Болезнь, Длиннопост
Для справки: лепешки являли собой разновидность кашек и известны со времен арабской медицины. При приготовлении лепешек порошкообразные ингредиенты растирали или растворяли, смешивали с камедями и сушили. Лепешки изготавливались из сырого теста, содержащего лекарственные вещества с последующим высушиванием. Известно назначение лепешек из лакрицы, мяты, аниса, полыни, сантонина и т. д.
Причины возникновения гемикрании (в быту мигрени) до конца так и не изучены, но известно, что в некоторых случаях лечение пиявками бывает продуктивным, потому что в слюне этих животных содержится гирудин, который может разжижать кровь и способствует очищению и укреплению сосудов. При разжижении крови напряжение из мышц уходит, и в этом случае головные боли и мигрень проходят.
Сергей Петрович считал, что важно правильно настроить человека, чтобы его мозг подал команду на выздоровление.
Доктор Хаус не сравнится с доктором Боткиным Наука, Медицина, История медицины, Инфекция, Сергей Боткин, Болезнь, Длиннопост
Цирюльник Константин Васильев. Слабость, сонливость, пониженный интерес к жизни. Недавно переехал в дом напротив круглосуточной типографии. Рецепт: затычки в уши на ночь.
Показать полностью 1
1554

Травматический шок: ледяная вода и нейролептики

Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Травматический шок: ледяная вода и нейролептики Scientaevulgaris, Наука, Медицина, История медицины, Длиннопост, Нейролептики
Показать полностью 16
791

Страшен вред онанизма для нашего организма

Страшен вред онанизма для нашего организма США, Медицина, Здоровье, Онанист, История медицины, Филадельфия, Длиннопост, 19 век, Мастурбация
Страшен вред онанизма для нашего организма США, Медицина, Здоровье, Онанист, История медицины, Филадельфия, Длиннопост, 19 век, Мастурбация
Показать полностью 2
363

Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые?

Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Сигареты от астмы и сироп забвения — чем лечились в 1850-ые? Медицина, История, Лекарства, Викторианская эпоха, Новое время, Средневековье, Scientaevulgaris, Длиннопост
Показать полностью 10
696

Несколько советов от средневековых врачей

Несколько советов от средневековых врачей История науки, История медицины, Медицина, Средневековье, Чешский язык, Длиннопост
Показать полностью 1
230

Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант

Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Авиценна – гениальный средневековый ученый, врач, философ поэт, музыкант История медицины, Гений, Ученые, Врачи, Авиценна, Средневековье, Длиннопост, Мусульмане
Показать полностью 7
39

Необычные методы лечения в Средневековье

Необычные методы лечения в Средневековье Средневековье, История медицины, Медицина, Средневековая медицина, Длиннопост
Показать полностью 1
1320

"Безумное" прошлое - история психиатрии.

"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
"Безумное" прошлое - история психиатрии. Медицина, Психиатрия, Scientaevulgaris, Длиннопост, История, Средневековье
Показать полностью 17
131

Человек, объяснивший, как на самом деле работает сердце

Человек, объяснивший, как на самом деле работает сердце История науки, Медицина, Анатомия, Средневековье, Копипаста, Длиннопост
Человек, объяснивший, как на самом деле работает сердце История науки, Медицина, Анатомия, Средневековье, Копипаста, Длиннопост
Человек, объяснивший, как на самом деле работает сердце История науки, Медицина, Анатомия, Средневековье, Копипаста, Длиннопост
Показать полностью 2
78

Святой Рох

Святой Рох История медицины, Болезнь, Чума, Паразиты, Средневековье, Чет как-то фу
583

Беременность в Средние века и абортивный апгрейт.

Беременность в Средние века и абортивный апгрейт. Аборт, История медицины, Античность, Средневековье, Длиннопост
Показать полностью
4812

Про беременность и все такое

Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Про беременность и все такое История медицины, Гигиена, Роды, Средневековье, Длиннопост
Показать полностью 6
134

Женщины в медицине

Женщины в медицине История науки, Наука, История медицины, Медицина, История, Длиннопост
Показать полностью
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: