Дубликаты не найдены

+2

Naxyi ty po angliiski pishesh! Tyt rysskaya ayditoriya blyat!

раскрыть ветку 1
+1
Fuck you, asshole. (c)